Prvek Značka Kód
Zinek Zn A
Kadmium Cd B
Měď Cu C
Mosaz Cu, Zn D
Nikl Ni E
Nikl – chróm Ni, Cr F
Měď – nikl Cu, Ni G
Měď – nikl – chrom 1) Cu, Ni, Cr H
Cín Sn J
Měď – cín Cu, Sn K
Stříbro Ag L
Měď – stříbro Cu, Ag N

Tloušťka chrómu 0,3 µm

1 kov povlaku 2 kovy povlaku Kód
0
3 1
5 2 + 3 2
8 3 + 5 3
12 4 + 8 4
15 5 + 10 5
20 8 + 12 6
25 10 + 15 7
32 12 + 20 8
40 16 + 24 9
Stupeň lesku Chromátování
dle DIN 50 941
Typická barva Kód
Matný bez 1) bezbarvý A
B namodralá až duhová 2 ) B
C zlatá až žlutohnědá, irizující C
D olivově zelená až olivově hnědá D
Pololesklý bez 1) bezbarvý E
B namodralá až duhová 2 ) F
C zlatá až žlutohnědá, irizující G
D olivově zelená až olivově hnědá H
Lesklý bez 1) bezbarvý J
B namodralá až duhová 2 ) K
C zlatá až žlutohnědá, irizující L
D olivově zelená až olivově hnědá M
Vysoce lesklý Bez bezbarvý N
Libovolný B, C, D jako B, C, D P
Matný F hnědočerná až černá R
Pololesklý F hnědočerná až černá S
Lesklý F hnědočerná až černá T
  1. pasivování možné pouze u povlaků zinkových nebo kadmiových

  2. platí pouze pro zinkové povlaky

Přečtěte si více o povrchových úpravách materiálů.