Dodávky přesně na čas

Just in Time (JIT) neboli právě včas je zásobovací strategie, která ve spojení s dokonalou logistikou výrazně snižuje nároky na skladové zásoby a celkové náklady společnosti.

Dodáváme přesně požadovaná množství spojovacích materiálů a zboží v co možná vždy, když je zrovna potřebujete. Proto můžete lépe kalkulovat s minimální pojistnou zásobou zboží u vás na skladě a můžete výrazně ušetřit vaše náklady za zboží ve skladu.

Výhody systému JIT:

  • Výrazně se snižují výrobní náklady a zlepšuje se kvalita dodávek prostřednictvím eliminace ztrát a efektivnějšího využití zdrojů Vašeho podniku

  • filozofie JIT je založená na principu “dostat požadované zboží na správné místo ve správnou dobu” .

  • zvyšuje úroveň produktivity práce, snižuje stav zásob a skladovacích ploch, snižuje a stabilizuje nákupní ceny a rozvíjí dlouhodobé vztahy mezi zákazníkem a dodavatelem.

  • JIT eliminuje jakékoliv ztráty. To je v přímém rozporu s tradičním pojetím tzv. “just-in-case”, podle kterého se na skladě udržují velké pojistné zásoby právě pro případ, že by jich bylo potřeba.

 

7 KROKŮ K EFEKTIVNÍ PRODUKTIVITĚ

1.

Dochází ke změně ve vztazích K2L cz jako dodavatele ke konkrétním odběratelům. Jde o zcela individuální přístup ke každému zákazníkovi.

2.

Uzavření smlouvy o dodávkách na požadovaný materiál a dodržování režimu pravidelných a spolehlivých dodávek

3.

Garance požadované kvality materiálu, skladová dostupnost, cena, poradenský servis.

4.

Odběratel je dominujícím článkem, jemuž se dodavatel přizpůsobí tím, že svou činnost synchronizuje s momentálními potřebami odběratele.

5.

Vzájemná spolupráce samozřejmě závisí na dokonale vyladěné logistice, která je rovněž jako vše v JIT zcela individuálně přizpůsobena potřebám a přání zákazníka.

6. 

Významným předpokladem fungování JIT je zajištění plynulého výrobního toku odběratele vhodným plánováním výrobních procesů a jejich načasováním.

7.

Klíčem k úspěšné implementaci JIT je těsná a častá komunikace založená na vzájemné důvěře.

Využitím systému JIT zvýšíte produktivitu práce Vašich zaměstnanců, snížíte celkové náklady v procesu o 10- 30%, snížíte skladové zásoby o 50 až 100%. Nemluvě o zkrácení doby potřebné na manipulaci a přepravu o 50 až 90% a také úsporu skladových ploch s ohledem na objem spojovacího materiálu jež potřebujete. Výsledkem je snížení celkových nákladů na materiál. Přičemž musíte počítat s tím, že menší a častější objednávky mohou vyústit ve vyšší objednací náklady a proto je nutno brát je v úvahu při kalkulaci úspor celkových nákladů, především pak snížení hladiny zásob.