Přehled dokumentů kontroly dle ČSN EN 10204

Druh Popis druhu dokumentu Obsah dokumentu Dokument potvrzuje
Česky Anglicky Německy
 Atest 2.1 Prohlášení o shodě
s objednávkou
Declaration of compliance with the order Werksbeschei-nigung Prohlášení o shodě s objednávkou Výrobce
Atest 2.2 Zkušební zpráva Test report Werkszeugnis Prohlášení o shodě
s objednávkou
s uvedením výsledků
zkoušek provedených
na základě
nespecifikované
kontroly
Výrobce
Atest 3.1 Inspekční certifikát 3.1 Inspection certificate 3.1 Abnahmeprüf-zeugnis 3.1 Prohlášení o shodě
s objednávkou
s uvedením výsledků zkoušek provedených
na základě specifikované kontroly
Oprávněný zástupce
výrobce nezávislý
na výrobních útvarech
Inspekční certifikát 3.2 Inspection certificate 3.2 Abnahmeprüf-zeugnis 3.2 Prohlášení o shodě
s objednávkou
s uvedením výsledků zkoušek provedených
na základě specifikované kontroly
Oprávněný zástupce
výrobce nezávislý
na výrobních útvarech
a buď oprávněný zástupce odběratele nebo inspektor stanovený v úředních předpisech