Vlastnosti Pevnostní třída 3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 6.6 8.8 M pod 16 8.8 M nad 16 10.9 12.9
Pevnost v tahu Rm (N/mm²) jmen. 300 400 500 600 800 1000 1200
min. 330 400 420 500 520 600 800 830 1040 1220
Dolní mez v kluzu ReL6), MPa jmen. 180 240 320 300 400 480
min. 330 400 420 500 520 600 640 640 900 1080
Smluvní mez kluzu Rp0,2, MPa jmen. 800 830 1040 1220
min. 640 660 940 1100
Pevnostní charakteristika při zvýšených
teplotách v N/mm² (ISO 898-1)
+100 °C 270 590 875 1020
+200 °C 230 540 790 925
+250 °C 215 510 745 875
+300 °C 195 480 705 825
Tažnost A v % min. 25 22 14 20 10 8 12 9 8
Vickers HV F>=98 N HV min.-max. 95-250 120-250 130-250 155-250 160-250 190-250 250-320 255-335 320-380 385-435
Brinell BV F=30 D² HB min.-max. 90-238 114-238 124-238 147-238 152-238 181-238 238-304 242-318 304-361 366-414
Rockwell HR HRB min.-max. 52-99,5 67-99,5 71-99,5 79-99,5 82-99,5 89-99,5
HRC min.-max. 22-32 23-34 32-39 39-44
  1. U šroubů pevnostní třídy 8.8 se jmenovitým průměrem závitu <= 16mm je zvýšené riziko stržení matice, je-li šroubové spojení utaženo více než je zkušební zatížení šroubu. Je nutné brát v úvahu normu ISO 989-2.
  2. Pro šrouby na ocelové konstrukce je hranice 12mm.
  3. Pevnostní třída 9.8 platí jen pro jmenovité průměry závitu <= 16 mm.
  4. Minimální pevnosti v tahu platí pro šrouby se jmenovitými délkami l >= 2,5 d a pro takové součásti, které nemohou být zkoušeny na tah (např. z důvodu tvaru hlavy).
  5. Povrchová tvrdost nesmí u příslušné součásti překročit o více než 30 jednote Vickerse naměřených v jádru, jestliže obě hodnoty tvrdosti jsou získány HV 0,3. Pro pevnostní třídu 10.9 nesmí být překročena povrchová tvrdost 390 HV.
  6. V případě, že dolní mez kluzu ReL není zjistitelná, povoluje se měřit smluvní mez kluzu Rp0,2.

Tabulka přepočtu: palce/mm

Palce 1/4″ 5/16″ 3/8″ 7/16″ 1/2″ 5/8″ 3/4″ 7/8″ 1″ 1 1/4″ 1 1/2″ 1 3/4″
mm 6,3 7,9 9,5 11,1 12,7 15,9 19,1 22,2 25,4 31,8 38,1 44,5
Palce 2″ 2 1/4″ 2 1/2″ 2 3/4″ 3″ 3 1/2″ 4″ 5″ 6 1/2″
mm 50,8 57,1 63,5 69,9 76,2 88,9 102 127 165,1

Počet závitů na 1″ UNC/UNF

Palec 1/4″ 5/16″ 3/8″ 7/16″ 1/2″ 5/8″ 3/4″
Počet závitů UNC (normální) 20 18 16 14 13 11 10
Počet závitů UNF (jemný)) 28 24 24 20 20 18 16

Popisný systém

Nejdůležitější mechanické charakteristiky , které se týkají ocelových šroubů , jsou značeny pomocí dvojmístné číselné kombinace jako v následujícím případě:

První číslice označuje setinu minimální pevnosti v tahu na N/mm² zatížené ploch. Pevnost v tahu je tedy 8 x 100 – 800 N/mm² Číslice na druhé pozici znamená desetinný průměr meze kluzu (dolní mez kluzu Rel,resp. smluvní mez kluzu Rp0,2) vůči minimální pevnosti v tahu Rm

minimální mez kluzu ReL (či smluvní mez kluzu Rp0,2) x 100 = ………%

minimální pevnost v tahu Rm

Násobením těchto dvou čísel vyjde desetina meze kluzu v N/mm². Minimální mez kluzu tedy 8x8x10=640 N/mm².

Materiál pro ocel a šrouby pevnostní třídy

3.6 a 6.6 UQSt 36-2; UQSt 38-2; Cq 15
5.6 a 6.8 Cq 22; Cq 35; C 35; Ck 35
8.8 a 10.9 Cq 35; Cq 45; 38Gr1; 46Cr1; 34Cr4
10.9 34Cr4; 37Cr4; 41Cr4
12.9 37Cr4; 41Cr4; 34CrMo4
12.9 34CrMo4; 42CrMO4
12.9 34CrNiMO6

Vlastnosti šroubů při vyšší teplotě

Pevnost Teplota
+ 20° + 100° + 200° + 250° + 300°
Dolní mez kluzu v tahu Rel, nebo 0,2% mez průtažnosti Rp0,2 N/mm²
4.6 240 210 190 170 140
5.6 300 250 210 190 160
8.8 640 590 540 510 480
10.9 940 875 790 745 705
12.9 1100 1020 925 875 825