Třída pevnosti Materiál a tepelné zpracování Chemické složení (podíl prvků v %) (kusová analýza) Teplotní popouštění Nejdůležitější oceli
C P S B1) °C
min. max. max. max max1) min.
3.6 Uhlíková ocel 0,20 0,05 0,06 0,003 Q St 36-3
4.6 0,55 0,05 0,06 Q St 38-3
4.8
5.6 0,13 0,55 0,05 0,06 Cq22, Cq35
5.8 0,55 0,05 0,06
6.8
8.8 Uhlíková ocel s přísadami (např. bor, Mn nebo Cr), kalená a popouštěná 0,15d) 0,40 0,035 0,035 425 19Mn B4 22 B2, 35B2, Cq45, 38 Cr2, 46 Cr2, 41 Cr4
Uhlíková ocel kalená a popouštěná 0,25 0,55 0,035 0,035
9.8 Uhlíková ocel s přísadami (např. bor, Mn nebo Cr), kalená a popouštěná 0,15d) 0,35 0,035 0,035 425
Uhlíková ocel kalená a popouštěná 0,25 0,55 0,035 0,035
10.9 Uhlíková ocel s přísadami (např. bor, Mn nebo Cr), kalená a popouštěná 0,15d) 0,35 0,035 0,035 340 35 B2, 34 Cr4,37 Cr4, 41 Cr4
10.9 Uhlíková ocel kalená a popouštěná 0,25 0,55 0,035 0,035 425 35 B2, 34 Cr4, 37 Cr4, 41 Cr4
Uhlíková ocel s přísadami (např. bor, Mn nebo Cr), kalená a popouštěná 0,20d) 0,55 0,035 0,035
Legovaná ocel kalená a popouštěná 0,20 0,55 0,035 0,035
12.9 Legovaná ocel kalená a popouštěná 0,28 0,50 0,035 0,035 380 Cr4, 41 Cr4, 34CrMo4, 42CrMo4, 34CrNiMo6, 30CrNiMo8
  • obsah bóru smí dosáhnout pouze 0,005% za předpokladu, že neúčinný bór bude kontrolován použitím přísad titanu a nebo hliníku.

  • pro tyto třídy pevnosti (3.6; 4.6; 4.8; 5.8; 6.8) je přípustné použítí automatové ocelis následujícími max. hodnotami podílu fosforu, síry a olova: síra 0,34%, fosfor 0,11%, olovo 0,35%.

  • pro zajištění dostatečné kalitelnosti u třídy pevnosti 8.8 se může pro jmenovité průměry nad 20mm ukázat jako nutné použití materiálu určeného pro pevnostní třídy 10.9.V případě uhlíkových ocelí s příměsí bóru a obsahem uhlíku pod 0,25% (analýza tavením), je u pevnostní třídy 8.8 předpokladem obsah manganu nejméně 0,60% a u pevnostních tříd 9.8 a 10.9 – 0,70%.

  • materiál pro třídy pevnosti 10.9 a 12.9 musí být dostatečně kalitelný, aby bylo zajištěno, že ve struktuře jádra v závitové části existuje podíl martensitu ve výši cca 90% v kaleném stavu před popouštěním. Legovaná ocel musí obsahovat nejméně jeden legovací prvek v uvedeném min. množství: Chrom 0,30%, nikl 0,30%, molybden 0,20%, vanad 0,10%.

  • Pokud je stanovena kombinace dvou, tří nebo čtyř prvků, jejichž legovací podíl je nižší, než je výše uvedeno, pak činí hraniční hodnota použitá pro klasifikaci 70% součtu výše uvedených jednotlivých segmentů pro dva, tři nebo čtyři příslušné prvky.V případě třídy pevnosti 12.9 není u dílů namáhaných tahem přípustný vznik metalograficky zjistitelné, fosforem obohacené, bílé vrstvy na povrchu.

DALŠÍ INFORMACE PRO VÁS:

Mechanické vlastnosti ocelových šroubů

Značení pevnosti a povrchové úpravy u šroubů, matic a podložek