Obchodní podmínky společnosti K2L cz, s.r.o. dle ISO 9001/2001

Obchodní podmínky společnosti K2L cz se řídí platným zněním Obchodního zákoníku.

 

POSTUP OBCHODNÍHO PŘÍPADU:

Vzhledem k nepřehledné situaci na trhu se spojovacím materiálem , stále se měnících cen vstupních materiálů a kurzu EUR ( USD) vůči české koruně nedisponuje v současné době naše společnost platným ceníkem a smluvní ceny jsou tak tvořeny přímo „na tělo” dle vašich požadavků.

Z důvodu absence tohoto ceníku je obchodní případ tvořen tímto postupem:

1. poptávka – cenová a termínová nabídka.
2. objednávka
3. potvrzení objednávky
4. dodání zboží

DOPRAVA

Dopravu zboží zajišťuje prodávající. Dopravu zdarma na místo určení zajišťujeme při hodnotě objednávky nad 3.000,- Kč bez DPH. V ostatních případech jsou náklady na přepravu a manipulaci účtovány k tíži kupujícího, když se smluvní strany nedomluví jinak.

 

DODACÍ LHŮTY

Dodací lhůta závisí na dohodě obou partnerů. Obecně však platí, že termín dodání u zboží, které držíme skladem je 24-48 hodin. U ostatního do jednoho týdne, pokud se nejedná o speciální, nebo výkresový sortiment.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platební podmínky jsou předmětem dohody obou smluvních stran. Standardně poskytujeme možnost platby fakturou pouze stálým odběratelům.

 

REKLAMACE

Náklady s vyřízením oprávněné reklamace nese prodávající. Zjevné vady (rozdíl v množství, poškozený přepravní obal apod.) lze uplatnit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení . Množstevní reklamace lze uplatnit pouze mimo rozsah tolerance spotřebitelského balení tj. 2%+-
V případě skrytých vad se postupuje dle obchodního zákoníku, nebo občanského zákoníku v platném znění.
Záruka se nevztahuje na zboží, které je kupujícím následně upravováno.
Předpokladem vyřízení reklamace je uznání reklamace obou smluvních partnerů.

 

Reklamační řád

ODPOVĚDNOSTÍ ZA VADY SE ROZUMÍ:

1. odpovědnost za množství dodaného zboží uvedeného na dodacím listě
2. odpovědnost za kvalitu dodaného zboží

Převzetí zboží je okamžik potvrzení dodacího listu odběratelem, kterým potvrzuje shodu počtu kusů uvedených na dodacím listě

Reklamace musí být vždy dodány písemnou formou

V případě zjevných vad je odběratel povinen oznámit reklamaci nejpozději do 7 dnů od převzetí zboží. V případě skrytých vad se postupuje dle obchodního zákoníku nebo občanského zákoníku v platném znění

Předpokladem vyřízení reklamace je uznání reklamace obou smluvních partnerů

Společnost K2L cz, s.r.o. neuznává reklamaci, která nebyla oznámena včas, nebo kde je raklamovaná vada, jež nepochybně neexistovala v okamžiku převzetí zboží odběratelem.

Náklady s vyřízením oprávněné reklamace nese spol. K2L cz, s.r.o.

Objednávky

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK ( POPTÁVEK):

Objednávky, případně poptávky přijímáme různými níže uvedenými způsoby:

– poštou (pokud není rozhodující termín dodání )
– faxem : viz rubrika KONTAKTY
– telefonicky : (Pouze u stálých zákazníků): viz rubrika KONTAKTY
– e-mailem: viz rubrika KONTAKTY

Platná objednávka musí být oboustranně odsouhlasena a musí obsahovat tyto údaje:

– název firmy a fakturační adresu dle výpisu z Obchodního rejstříku
– dodací adresu , termín dodání
– IČO,DIČ
– jméno kontaktní osoby
– spojení
– specifikaci objednávaného zboží (norma, rozměr, počet kusů, povrchová úprava)